top of page

DISCLAIMER

Dank voor de interesse in Reaching Peaks en je bezoek aan deze website! Reaching Peaks is een site waarop de experiences van avonturiers worden gepubliceerd en waarbij de achterban de avonturier kan volgen alsof ze er zelf bij zijn. Op deze site worden geen diensten aangeboden en wordt niets verkocht. Reaching Peaks kan je wel doorverwijzen naar een Travel Company indien je zelf een experience wilt beleven.

 • Copyright
  Eigenaar van de website "Reaching Peaks" is Niels Koekkoek. Het auteursrecht op al het materiaal, waaronder volledige teksten, afbeeldingen, html scripts of informatie in andere vorm op "Reaching Peaks" (alle pagina's vallend binnen het domein www.ReachingPeaks.nl) berust, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in de informatie zelf, bij de eigenaar van de website. Alle rechten van producten, merknamen, logo's en trademarks, genoemd en/of getoond op de website berust bij de respectievelijke eigenaars. Het is niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de eigenaar informatie (teksten, afbeeldingen, html scripts en informatie in andere vorm daaronder begrepen) via elektronische en gedrukte media of op welke andere wijze ook, op te slaan en/of te verspreiden. Het niet nakomen hiervan impliceert automatisch schending van het copyright. Linken en refereren naar "Reaching Peaks" is toegestaan, bij voorkeur met vermelding van de URL www.ReachingPeaks.nl. Commercieel gebruik van de website en content van de website is niet toegestaan. Door materiaal in te sturen ter publicatie, verleen je de eigenaar van "Reaching Peaks" een onbeperkt gebruiksrecht voor (al dan niet ingekort) plaatsing op de website, zonder dat enige tegenprestatie verschuldigd is. Indien nodig zal de publicatie voorzien worden van een bronvermelding. De eigenaar kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud van een publicatie van vrijwillige bijdrage, waaronder ook de teksten te vinden in de rubriek "Live Updates / Blog" (News). De Live Updates / News items worden geschreven door verschillende (vaak deelnemers van een expeditie) auteurs.
 • Gebruik van deze website
  De website is een informatieve website en bevat ervaringsverhalen van de verschillende expedities/challenges en algemene informatie. De informatie op deze website is bedoeld ter inspiratie. De informatie is niet bedoeld als vervanging van enig advies. Indien je zonder verificatie of nader advies van de informatie op deze website gebruik maakt, doe je dat voor eigen rekening en risico. Ondanks het feit dat de eigenaar zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan de eigenaar niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de gepubliceerde informatie / ervaringsverhalen. De eigenaar kan evenmin garanderen dat de website foutloos of onderbroken functioneert. Gebruik van deze website waardoor het functioneren of de geboden informatie of onderliggende software kan aantasten, is niet toegestaan.
 • Informatie van derden
  Op de website wordt, al dan niet door middel van hyperlinks, verwezen naar informatie verstrekt door derden. Dergelijke informatie is door de eigenaar niet nader beoordeeld op redelijkheid, juistheid, volledigheid of actualiteit. De eigenaar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot informatie van derden. Wanneer je zonder verificatie of nader advies gebruik maakt van de geboden informatie verstrekt door derden, doe je dit voor eigen rekening en risico.
 • Uitsluiting van aansprakelijkheid
  De eigenaar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van deze website. Aan de inhoud van deze website kunnen derhalve op geen enkele wijze rechten ontleend worden.
 • Privacy Statement
  Deze website wordt beheerd door de Eigenaar van deze website. Persoonlijke gegevens zullen vanzelfsprekend niet worden verkocht of ter beschikking worden gesteld aan derden. Dit privacy Statement is niet van toepassing op websites van derden die via deze website via links kunnen worden bezocht. Je kunt via de 'Contact' button altijd een verzoek doen om verwijderen/wijzigen van (persoonlijke) gegevens van deze website. We kunnen je daarbij vragen om je adequaat te identificeren.
 • Cookies
  Om deze website beter en sneller te laten functioneren, worden bepaalde gegevens betreffende het gebruik van deze website verzameld. Deze informatie kan verzameld worden door het gebruik van zogenaamde 'cookies'. Dit zijn kleine tekstbestanden die door de bezochte webpagina automatisch op je computer worden geplaatst. Je kan het gebruik van 'cookies' via de instellingen van je browser uitschakelen. Dit leidt echter tot een minder goede werking van deze website. Meer informatie met betrekking tot het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies, kun je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van je browser.
 • Vragen / Opmerkingen / Complimenten / Suggesties
  Voor vragen over deze bepalingen zoals omschreven in de disclaimer, kun je contact opnemen met de eigenaar via de 'Contact' button of via de chat op deze website.
bottom of page